Geconfronteerd met de scheiding van vader en moeder, beslissen kinderen niet zelf waar ze willen wonen, ook niet vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wel kunnen vader en moeder bij het opstellen van de verblijfsregeling rekening houden met de wensen van hun kinderen en zelfs een nieuwe verblijfsregeling en kosten- en onderhoudsgeldregeling overeenkomen.

Met tieners bespreek je best de verblijfsregeling. Een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt dan (best) de jeugdrechtbank voorgelegd ter bekrachtiging.

Ouderlijk gezag vervat in de ouderschapsovereenkomst

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar staan onder het ouderlijk gezag, van vader en moeder dus. Ook als de ouders scheiden blijven zij het ouderlijk gezag uitoefenen. Kinderen kiezen dus niet zelf waar ze willen verblijven.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, houden ouders best wel rekening met de wensen van hun kinderen. De mening van de kinderen is dus niet onbelangrijk maar juist vanwege het belang van het kind, bepalen in eerste instantie de ouders bij wie ze gaan wonen. En als de ouders er onderling toch niet zouden uitkomen, wat in onze praktijk als bemiddelaar bij NEO uitzonderlijk het geval is, oordeelt de rechter over inhoud en vorm van de verblijfsregeling.

Verblijfsregerling: vermijd een loyaliteitsconflict

Stel dat de kinderen zelf zouden mogen beslissen bij wie ze gaan wonen, dan kunnen de ouders de kinderen onder druk zetten om toch vooral niet voor de andere ouder te kiezen. Dat kan tot een loyaliteitsconflict leiden waarbij kinderen zich gedwongen voelen partij te kiezen voor hun vader of moeder. Of de kinderen gaan zich schuldig voelen aan de (echt)scheiding.
Dit soort schadelijke situaties heeft de wetgever willen voorkomen. Vandaar het uitgangspunt dat niet de kinderen, maar wel de ouders beslissen hoe de woonsituatie er na de scheiding zal uitzien; tenminste als de ouders opteren voor bemiddeling en dus een samen overeengekomen regeling; zoniet is het de rechter die beslist..

Kinderen zijn namelijk makkelijker te beïnvloeden dan volwassenen. Om ze te beschermen en om te voorkomen dat ze in een onmogelijke positie terecht komen, bepaalt de wet dat kinderen na een (echt)scheiding niet zelf mogen bepalen bij wie ze willen wonen, ook al zijn ze 12 jaar of ouder.

Zeg tegen kinderen dus niet dat ze zelf mogen kiezen, dat is immers niet waar en het kan leiden tot verkeerde verwachtingen en spanningen bij het kind.
Maar hun mening telt wel mee. Zo gebeurt het dat kinderen een gesprek hebben met ofwel de bemiddelaar zelf of met een kinderpsycholoog of een andere deskundige. Het resultaat ervan speelt een rol in de bemiddeling bij het opmaken van de verblijfsregeling.

Hoorrecht

Kinderen kunnen ook gehoord worden. In dit verband verwijs ik naar een eerder verschenen blogartikel dat je hier vindt.

BLIJF NIET MET VRAGEN ZITTEN. MAAK EEN AFSPRAAK.

Neem contact met me op ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Dit artikel kreeg een vervolg nav de vele reacties: lees het artikel hier. Dit artikel verwijst naar de wetsartikels zodat er algehele duidelijkheid is.

Samen 'het beste' voor de kinderen

Samen voor de kinderen blijven zorgen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Ouderschap, scheiding, echtscheiding, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Hoorrecht
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen