Het gebeurt dat na verloop van tijd na de echtscheiding, de eerder gemaakte afspraken omtrent de kinderen ofwel niet meer van toepassing zijn, of toch niet zo praktisch blijken te zijn, of gewoon best opnieuw onderhandeld worden.  Het kan ook zijn dat de in vraag gestelde overeenkomst onvoldoende gedetailleerd is. Ook is het mogelijk dat de gezinssituatie bij één of beide partners is gewijzigd waardoor er extra aanpassingen nodig zijn. We leven immers in een tijd dat er veel nieuw samengestelde gezinnen zijn en dat ex-partners geconfronteerd worden met nieuwe partners die ook al een verblijfsregeling voor de kinderen hebben. Een aanpassing in de organisatie van het ouderschap is dan aan de orde.
 
In al deze gevallen doet men best een beroep op een erkend bemiddelaar. Het alternatief om via een rechtsgang in de rechtbank trachten gelijk te halen, is tijdrovend, kostelijk en vertroebelt de verhouding tussen de ouder-ex-partners.
Bovendien lopen de ex-partners via een rechtsgang het risico geconfronteerd te worden met een vonnis dat niet overeenstemt met hetgeen ze elk beogen.
Beter is het dan ook om samen met de bemiddelaar te zoeken naar de geschikte aanpassingen, deze op schrift te zetten en dus een nieuwe aangepaste overeenkomst te maken.

Het komt voor maar het is niet alledaags en toch wel bijzonder, om als bemiddelaar zowel de ex-partners als de nieuwe partners aan tafel te hebben. De ervaring leert dat, als de bereidheid er is om tot een consensus te komen, deze ook wordt gehaald. En als er geen consensus mogelijk is, komt er uiteindelijk een compromis uit de bus. Ook nog altijd beter dan verder doen met een niet geschikte regeling.

Algemeen
Tags: 
Wijzigen verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Kinderen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen