Een omstreden titel allicht. Zeker voor koppels die samen niet tot een scheidingsovereenkomst komen en noodgedwongen de regeling ‘uitvechten’ voor de rechtbank.
Maar er is een volwaardig alternatief voor een rechtsgang: bemiddeling.

In een bemiddeling is de andere partner geen vijand die je bekampt, klein maakt en kortwiekt.
Het is een partner die je ooit graag hebt gezien en waarvan je met heel je hart hebt gehouden,
met wie je tijdens het scheidingstraject respectvol een regeling wil treffen en afspraken wil maken
die duurzaam zijn en in de toekomst natrappen voorkomt.

Anders dan vechtend scheiden: hoe dan?

Bemiddeling is jammer genoeg te weinig gekend. Reden dat er nog zoveel vechtscheidingen zijn. Tijdens een recente bijeenkomst van advocaten, rechters en bemiddelaars op de rechtbank van Antwerpen, werden de harde cijfers naar voor gebracht: elke week 40 à 50 inleidingszittingen voor scheidingen! “Zaken die de rechtbank halen maar op een andere manier dan via de rechtbank hadden kunnen geregeld worden”, zo zei de familierechter. Het stemt tot nadenken.

Daarom dat het goed is dat men ook in Antwerpen ernaar wil streven om partners in scheiding, die al een procedure zijn gestart, vóór de inleidingszitting attent te maken op de verschillende scheidingstrajecten die mogelijk zijn. Andere mogelijkheden dan de rechter voor hen laten beslissen.
Lovenswaardig initiatief waaraan ook NEO Bemiddeling medewerking zal verlenen, maar wel jammer dat het zo kort voor de inleidingszitting gebeurt. Eigenlijk op een te laat tijdstip want het koppel heeft al elk een advocaat onder de arm genomen, en om dan ultiem nog te kiezen voor een andere werkwijze?
Beter zou het zijn dat in de weken voorafgaand aan de start van een procedure, koppels in kennis worden gesteld van welke mogelijkheden er zijn om tot een ordentelijke scheiding te komen. Op zo’n manier zouden koppels de tijd hebben om te wikken en te wegen, om dan bewust en met kennis van de mogelijkheden de manier  kiezen hoe ze hun scheiding willen regelen.

Vechtscheiding: getuigenissen over een strijd met alleen maar ‘verliezers’

In de rand van deze boodschap toch de melding dat we nav het blogartikel “Een vechtscheiding vermijden: kan dat en hoe doe je dat dan?”, er heel wat reacties bij NEO zijn gekomen.
Schrijnende verhalen, met de harde les “gedane zaken nemen geen keer”.
Gescheiden partners die getuigen over welke impact de vechtscheiding heeft gehad, voor henzelf en voor de kinderen, hoe graag één partner het graag anders had zien verlopen, met welke puinhoop ze nu verder moeten,…

Maar ook getuigenissen die zeggen dat er geen andere mogelijkheid was dan te strijden, omdat de andere partner zijn/haar wil wou opleggen, niet voor rede vatbaar was, en niet bereid om de gemeenschappelijke belangen te zien. Hierdoor in een situatie terecht gekomen die geen ruimte meer liet om samen tot een vergelijk te komen.
“Ik ben gedwongen geweest om uiteindelijk de rechter te laten beslissen. Het vonnis is niet geworden wat ik voor ogen had, en ook mijn ex-partner is allesbehalve tevreden.We zitten nu opgezadeld met een verblijfsregeling en een kostenregeling die we geen van twee goed vinden. Ook het hoger beroep bracht geen soelaas”, schrijft een vrouw.

Op mijn mededeling dat het mogelijk is om bestaande overeenkomsten te wijzigen, was het even stil aan de andere kant van de telefoonlijn. “Hoe moet dat dan?”.
In mijn antwoord schetste ik de mogelijkheden. Ik verwees ook naar dit blogartikel dat daar meer info over verstrekt.
Maar bondig, er zijn twee mogelijkheden, wel heel verschillend van elkaar:

1.De partner die een wijziging wil kan dit met hulp van een advocaat aanhangig maken bij de rechtbank om zo een aanpassing van de regeling te bekomen. Maar opnieuw wordt het dan een welles-nietes, tenzij er advocaten bij betrokken zijn die als confraters samen met het gescheiden koppel aan tafel gaan zitten en trachten een nieuwe overeenkomst te distilleren dat dan de rechter ter homologatie wordt voorgelegd.

2.Beide partners doen beroep op een erkend bemiddelaar die samen met de ex-partners, maar vader en moeder zijnde, in gesprek gaan en aftoetsen op welke wijze een andere regeling beide partners en de kinderen meer ten goede zou komen.

Bemiddeling maakt echter maar kans als er vrijwilligheid is, als beiden samen willen werken naar een oplossing, het algemeen belang voor ogen  hebben en afstand doen van hun eigen grote gelijk.

Is dat science fiction of een haalbare kaart?
Een eenvoudige zelftest kan inzicht brengen hoe jullie de scheiding of de herziening van een bestaande overeenkomst willen zien verlopen: doe via deze link deze korte zelftest.

Eens de zelftest gedaan weten jullie beiden of bemiddeling kans maakt, maar wordt het voor jullie zonneklaar hoe jullie verder willen. Eens beslist voor bemiddeling, neem dan contact met NEO Bemiddeling en maak een afspraak. De eerste stap op weg naar een nieuwe toekomst.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, scheiden, Vechtscheiding, Regeling, Do's and Don'ts, gescheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen