Het is bijna zover, het invullen van de belastingaangifte. Maar hoe moeten ontvangen en betaalde onderhoudsgelden in de personenbelastingaangifte ingevuld worden?

Ontvangen onderhoudsbijdragen - alimentatie voor kinderen

Een misvatting en ook heel nadelig is de ontvangen alimentatie noteren als een inkomen voor vader of moeder zelf.
Alimentatie voor de kinderen, door partner 1 van partner 2 ontvangen, is een inkomen voor de kinderen en niet voor ouder 1. Kinderen dienen vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf een aangifteformulier in te vullen. Als de alimentatie hoger is dan het aan belastingen onderhevig bedrag dient zelfs aangifte gedaan voor kinderen die nog geen 16 jaar zijn.
Wees ook attent voor inkomsten uit studentenjobs. De netto bestaansmiddelen (80%) van deze inkomsten worden gevoegd bij de ontvangen onderhoudsbijdragen. Als de respectieve drempelbedragen worden overschreden en de som van beide saldi komt boven een derde drempelbedrag uit, dan loopt men het risico dat het kind niet meer ten laste is en dat het zelfs belastingen dient te betalen.
NEO Bemiddeling informeert scheidende partners zodat er later geen verrassingen zijn.

Betaalde onderhoudsbijdragen - alimentatie voor kinderen

De ouder die onderhoudsbijdragen betaalt kan deze in mindering brengen van het inkomen, voor zover natuurlijk de ouders niet hebben geopteerd voor fiscaal co-ouderschap. Het hardnekkig fabeltje dat enkel de ouder die officieel de kinderen fiscaal ten laste heeft, een fiscaal voordeel geniet, is bij deze voor eens en altijd ontkracht.
Ofwel heeft ouder A het maandelijks fiscaal voordeel van kinderen ten laste en kan ouder B de betaalde onderhoudsbijdragen in mindering brengen, rekening houdend met de fiscale regelgeving. Deze laatste ziet het betaald bedrag herleid tot 80% aftrekbaar, en dan pas het fiscaal voordeel in zijn belastingaanslag, vele maanden tot 1,5 jaar  later.
Ouders die opteren voor fiscaal co-ouderschap duiden dit in de belastingaangifte aan met de respectieve codenummers. De fiscus zorgt dan voor een gelijke verdeling van het globale fiscale voordeel over beide ouders; betaalde onderhoudsbijdragen zijn dan uiteraard niet aftrekbaar.

Wat is de voordeligste formule: met welke regeling zijn we als gescheiden partners het best af?

Het hoeft geen betoog dat het aangewezen is om goed te laten onderzoeken met welke formule beide ouders hun (grootste) financieel voordeel doen.
NEO Bemiddeling maakt simulaties zodat  de partners in scheiding, optimaal geïnformeerd de beste keuze maken waarmee ze beiden kunnen instemmen: win-win noemt men dat.

Onderhoudsuitkering - alimentatie voor een partner

Als er in een echtscheiding sprake is van persoonlijk onderhoudsgeld, dan dienen zowel de betaler als de ontvanger dit in te vullen in de belastingaangifte. Onderscheid dient gemaakt voor betaling van een maandelijks bedrag of gekapitaliseerd onderhoudsgeld. In beide gevallen is er een belastingvoordeel voor de betaler en een effectieve belasting voor de ontvanger van de alimentatie. Ook in deze materie is NEO Bemiddeling goed geplaatst om koppels de mogelijkheden voor te rekenen: wat is de netto kost voor de betaler en hoeveel rest er netto voor de ontvanger?
Eric of Cindy van NEO Bemiddeling zorgen voor de correcte formuleringen in de scheidingsovereenkomst. Scheidende partners worden ook op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die er zijn om het persoonlijk onderhoudsgeld veilig te stellen ingeval van overlijden van de betaler.

Meer nuttige info via deze blogartikels

Via deze link kan er via de tags (verzameltermen aan zoekwoorden) andere nuttige informatie worden gevonden of maak gebruik van de mogelijkheid om gericht te zoeken via deze link
Aanvullend aan dit artikel zijn bvb navolgende blogartkels interessant:

Fiscaal co-ouderschap of 'aftrekken' van alimentatie?: zie deze link

Wanneer en hoe dienen kinderen een personenbelastingaangifte in als er alimentatie voor hen wordt betaald?: zie deze link

Persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner: met wat rekening houden om te bepalen of hiervan sprake is/kan zijn?:
 - Is er sprake van onderhoudsgeld voor mijn partner?: zie deze link
 - Hoe het bedrag aan alimentatie voor een partner bepalen? zie deze link

Goed geïnformeerd door NEO de best mogelijke beslissingen nemen

In gemeenschappelijk akkoord gaan we bij scheiding voor een win-win!

Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Fiscaliteit, Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen