Sinds kort moeten in Denemarken koppels met kinderen eerst een reflectieperiode ondergaan en bijkomend een verplichte test doen om het huwelijk nog een kans te geven.

Zo hebben koppels die wensen te scheiden nog een half jaar de tijd om na te denken of het wel zo slim is om te scheiden. Met deze maatregel wil de Deense regering aan koppels duidelijk maken dat kinderen het uitgangspunt dienen te zijn, en wordt ouderschap voorop gesteld.

Op zich een goede maatregel, maar het is net of koppels zo maar beslissen om te scheiden. Dat is niet het geval: scheiden is een ingrijpende beslissing waar ouders heus wel bij stil staan, althans in onze praktijk van NEO Bemiddeling.
Ouders in scheiding willen het beste voor hun kinderen, en ze nemen dan ook de tijd om tot een regeling te komen waarbij de kinderen minimaal de negatieve gevolgen dragen. Blijft natuurlijk het feit dat scheiden een beslissing is van de ouders en de kinderen daarvan hoe dan ook de gevolgen dragen, al is het maar het op-en-neer gaan ingevolge de verblijfsregeling, de impact op hun sociaal netwerk als de ouders verder van elkaar weg wonen, de verplaatsingen naar school, het beurtelings ‘missen’ van moeder of vader, het verdriet een intact gezin te verliezen.

Ouderschap: Na scheiding maximaal samen ouders blijven!

Het is lovenswaardig dat de Deense regering de koppels extra tijd geeft alvorens te kunnen scheiden, maar een scheiding tegen houden?
We delen volledig de mening van collega-bemiddelaar Maaike Goyens, zij zegt terecht: “Het is zinvoller om maximaal in te zetten op hoe ouders na de scheiding samen ouders kunnen blijven. Eerder dan vanuit de visie dat kinderen steeds lijden onder scheiding, vertrekken bemiddelaars vanuit de wijsheid dat kinderen vooral lijden onder conflict en spanning tussen ouders. En dus niet zozeer door de scheiding.
In de praktijk willen veel scheidende ouders het belang van hun kind vooropstellen. Alleen is dat niet altijd zo gemakkelijk als ze overmand zijn door emoties en praktische beslommeringen.
Inzichten aanreiken, inspireren om de ouderrelatie niet mee te begraven met de partnerrelatie, maximaal inzetten op bemiddeling zodat koppels begeleid transformeren naar ex-partners/samen ouders en samen tot onderlinge afspraken te komen; lijkt zinvoller dan de verplichte test die de Deense regering voorop stelt.”

NEO Bemiddeling zet maximaal in op een degelijk uitgewerkt ouderschapsplan

Zo’n ouderschapsplan bestaat uit vier elementen:

  1. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag: een A4-tje somt op welke beslissingen gescheiden ouders nog samen ‘moeten’ nemen en welke beslissingen aangewezen zijn om ‘samen’ over te beslissen;
  2. Een gedetailleerde verblijfsregeling, uitgaande van een flexibele regeling maar wel met een fall-back-scenario voor de school- en vakantieperiodes, met voorzieningen ingeval van langdurige ziekte van een ouder, factoren die aanleiding kunnen zijn voor het aanpassen van de verblijfsregeling. Immers, een verblijfsregeling is niet ‘gebetonneerd’, er kunnen redenen zijn om de verblijfsregeling aan te passen aan de noden van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders;
  3. Een kostenregeling met oog voor een objectief berekend bedrag aan onderhoudsbijdrage / alimentatie, al of niet gebruik van een kindrekening, de bestemming van het kindergeld, de fiscale aspecten, de domicilie, enz
  4. Concrete afspraken en engagementen van vader en moeder kijkend naar het belang van het kind.

Meer info over het ouderschapsplan, kan je vinden via de blog van NEO Bemiddeling en het e-book met checklist van de Gezinsbond waaraan ook NEO Bemiddeling heeft meegewerkt.

Kinderen: jullie grootste rijkdom!

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie.

Maak gebruik van de rijke ervaring van de NEO-bemiddelaars!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Algemeen
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen