Aangezien 10 niet bestaat geef ik een score van 9 op 10.
Tijdens de bemiddeling kwam uw kennis ter zake sterk naar boven wat alles makkelijker maakte. Op vele vragen, vooral ook de fiscale, kon U gepast en correct antwoorden.

U bezat ook het moreel gezag, zonder dat er druk werd uitgeoefend door U, om de zaak in goede banen te leiden. In een echtscheiding is het altijd wat nemen en geven en ondanks het feit dat ik veel heb gegeven, kan ik mij vinden in hetgeen er overeengekomen is.

Ik ervaarde de bemiddeling als positief en zal dit ook meenemen in mijn werksituatie want ik kan zo veel van de mensen die ik over de vloer krijg, voor een deel beter doorverwijzen naar bemiddeling zodat ze correct worden voortgeholpen. Het is te makkelijk gezegd dat ze ofwel via een notaris ofwel met advocaten kunnen scheiden zoals ik in het verleden -onwetend over de mogelijkheden van bemiddeling- meestal de mensen meegaf. Ik was te weinig vertrouwd met het bestaan ervan.

Bedankt om ons met uw degelijke en adequate kennis van zaken te hebben ondersteund.

Echtscheiding

Getuigenissen