Als bemiddelaar is het goed te weten hoe koppels de bemiddeling hebben ervaren.
Niet om door klanten te worden bejubeld, maar om te vernemen wat mogelijks anders en
beter had gekund.
We evalueren tussentijds maar er is ook een eindevaluatie. Sommige koppels
zenden ons een schriftelijke evaluatie; hierna een bloemlezing.
Voor ons NEO Bemiddelaars is het deugddoend om te lezen wat de bemiddeling heeft
betekend en teweeg gebracht.
Voor koppels die zoekende zijn: de getuigenissen geven een duidelijk beeld van
wat bemiddeling kan zijn en hoe de bemiddelaar wordt ervaren.

Dankzij jouw bemiddeling hebben we vermeden dat sommige conflicten nog meer geëscaleerd zijn. We hebben in elk geval nu een duidelijke overeenkomst met een EOT en dat dus dankzij jou. De schade is...

Bron: DWG
Echtscheiding

Voordat we kozen voor een bemiddelaar, lukte het ons niet om tijd te maken voor een ernstig gesprek. Ik had het gevoel dat ik alles alleen moest uitzoeken en dat G wel uiteen wou gaan maar verder...

Bron: VVL
Echtscheiding

Persoonlijk heb ik de bemiddeling als een meerwaarde ervaren. Ik denk dat we anders op een bepaald ogenblik toch zouden overgegaan zijn naar discussies en dan  vooral door onwetendheid van wat er...

Bron: MS
Echtscheiding

Hopelijk vinden andere mensen sneller de juiste hulp, de juiste weg, maar je moet die weg wel met twee willen gaan. Bij ons was het te laat.

Eric zo hard bedankt voor uw hulp en de manier...

Bron: MD
Echtscheiding

Ik heb niet de juiste woorden om mijn dank te uiten voor zoveel hartelijkheid, warmte, steun en geduld. Je toelichtingen en verduidelijkingen brachten ons op het juiste spoor. Je verzachte op jouw...

Bron: BST&IM
Echtscheiding

Eric, het bemiddelen zit je ingebakken, dat kan ik je met stellige zekerheid zeggen. Je was zeer professioneel, je nam de tijd om al wat moest geregeld worden rustig en op onze maat uit te leggen...

Bron: EV
Ouderschapsbemiddeling

Bedankt voor uw begeleiding. Deze was mijn inziens absoluut nodig om de 'vrede' zo goed als mogelijk te behouden...

Ik ben er van overtuigd op deze manier een goede middenweg te hebben...

Bron: JV
Ouderschapsbemiddeling

Eerlijk, we zijn blij dat het achter de rug is.

We bedoelen opgelucht dat er een algeheel akkoord is waarmee wij tevreden zijn. Het was knap van jou om buiten de discussies te blijven en zo...

Bron: PD-HV
Echtscheiding

Ik heb de bemiddeling als positief ervaren. Wat sterk was: correctheid, stiptheid, de kostprijs die vooraf bepaald werd, duidelijkheid, bereikbaarheid, openheid, respect, warmte,...

Wat ik...

Bron: IM
Echtscheiding

In alle opzichten was ik tevreden met u als bemiddelaar, het voelde vanaf het eerste moment goed aan, ik voelde me op mijn gemak bij u.

Ook de communicatie  met u verliep prima, ook wanneer...

Bron: CB
Echtscheiding

Pagina's