Opleiding en Vorming van Eric

Specifieke vormingen aan diverse instituten en universiteiten :

 • Interpersonal Effectiveness (FR)
 • Communication Management
 • Effectief omgaan met conflicten
 • Luistervaardigheden
 • Group Facilitation and Advanced Facilitating (London).

Postacademische Vorming via CBR-Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten-Universiteit Antwerpen-Faculteit Rechten :

 • Bemiddelaar Specialisatie familiale bemiddeling / echtscheidingen
 • Bemiddelaar Specialisatie handelszaken
 • Bemiddelaar Specialisatie burgerlijke zaken

Een greep uit de extra vormingen als bemiddelaar :

 • Vragen stellen in bemiddeling
 • Ouderschapsbemiddeling en het horen van kinderen
 • Echtscheiding en de fiscale gevolgen
 • De fiscale situatie bij feitelijke scheiding en bij echtscheiding
 • De vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel
 • Notariële regelingen
 • Conflicten op de werkvloer
 • Geweldloos omgaan met conflicten
 • Beëindiging van een tweerelatie
 • Ouderschapsplan na echtscheiding
 • Sterven vanbinnen en toch verder leven
 • Echtscheiding: van theorie naar praktijk
 • Ouders en Kinderen
 • Onderhoudsbijdragen
 • Uitoefening van het ouderlijk gezag
 • Verblijfs- of contactregeling
 • Omgaan met crisissituaties en blokkeringssituaties bij bemiddeling
 • Van halsstarrige standpunten naar belangen
 • Welk ouderschap na echtscheiding
 • Erfeniskwesties
 • Verbindende communicatie
 • Conflict, crisis en catharsis
 • Ouderschapsplannen: neem de tijd voor goede afspraken
 • Fiscale aspecten bij echtscheidingen
 • Geweldloze communicatie
 • Ouders ondersteunen om hun kinderen te steunen
 • Optimale bemiddelingscontext
 • Met kinderen spreken om ze te ondersteunen
 • Gerechtelijke ouderschapsbemiddeling
 • Ouderschapsplannen
 • Nieuwe gezinnen
 • Kinderen en scheiding
 • Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen
 • Familierechtbanken: nieuwe wetgeving
 • Het huwelijk van de toekomst
 • Respectvol scheiden kan je leren
 • Verblijfsregeling van de kinderen na scheiding
 • Bemiddeling: het transformatieve model
 • Bemiddeling: oplossingsgerichte mediation
 • De bemiddelingsovereenkomst, het juridische sluitstuk van de bemiddeling
 • Als bemiddelaar hoe omgaan met rolverwarring?
 • Een praktijkgerichte leidraad voor Intakegesprekken bij bemiddeling
 • Bemiddeling: hoe omgaan met rolverwarring
 • De ideale scheiding
 • Conflicten in de familiale onderneming
 • Ouderverstoting in Vlaanderen
 • Studiedag EOT-Echtscheiding Onderlinge Toestemming
 • Hoog-conflictueuze scheidingen - Vechtscheidingen
 • Vereffening en verdeling bij echtscheiding en alimentatie: fiscale benadering
 • Bemiddeling en geweldloze communicatie
 • Bemiddelen over onderhoudsgelden

 

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen