Wat moet geregeld worden? Scheidingsovereenkomst Kostprijs/Tarief

Checklist echtscheiding

Koppels die een afspraak hebben gemaakt ontvangen op hun vraag een checklist. Deze checklist geeft een goed beeld van de onderwerpen die aan bod komen. Omdat de lijst al goed is gedetailleerd laat dit toe om voorafgaand aan het eerste gesprek al van gedachten te wisselen over sommige thema's. Dit hoeft niet maar kan een hulp zijn ter voorbereiding. 

De EOT-overeenkomst wordt voor de duidelijkheid opgesplitst in vier rubrieken. Samen met het Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) verzoekschrift en de verplichte attesten, vormt dit uw scheidingsdossier dat ingediend wordt bij de rechtbank.

Basisovereenkomst. Afspraken rond:

 • de verdeling van de roerende goederen (inboedel)
 • de verdeling van de financiën: zicht- en spaarrekeningen maar ook effectenprotefeuilles
 • onderhoudsgeld (alimentatie) tussen partners (een berekening kan worden gemaakt) met fiscale impact en optimalisatie
 • de erfrechten tussen nu en de officiële echtscheiding
 • de huurwaarborg
 • de schulden (andere dan hypothecaire schulden)
 • de belastingen
 • de verzekeringen
 • voertuigen, fietsen, moto's

Onroerend goed overeenkomst. Afspraken rond:

 • De woning
 • Verkopen van de woning
 • Aankoop van de woning door één partner
 • Schenking van de woning
 • Houden van de woning in onverdeeldheid
 • Regeling rond de kosten
 • Regeling rond de opbrengsten
 • De hypotheeklening
 • Diverse andere aspecten

Ouderschapsovereenkomst

 • De gezagsregeling
 • Verblijfsregeling: Verblijfsco-ouderschap of een andere regeling
 • Bij wie verblijven de kinderen tijdens het schooljaar, de vakanties, …
 • De kostenregeling (een berekening wordt gemaakt)
 • Welke kosten maandelijks dekken
 • Welke kosten apart afrekenen
 • Wie heeft de kinderen ten laste
 • Wat is de voordeligste fiscale regeling (wij berekenen het voor jullie)
 • Wie doet welke uitgaven en hoe afrekenen
 • Bepaling van de draagkracht
 • Hoe worden de kosten verrekend (via onderhoudsgeld, een kindrekening, verrekening einde maand, ...)
 • Onder welke voorwaarden kan bovenstaande aangepast of beëindigd worden

Overeenkomsten rond conflictbeheersing

Meegroei-Ouderschapsplan: Hoe conflicten voorkomen na de scheiding en, als ze zich voordoen, hoe ermee om gaan.

 

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen