Een weloverwogen doordacht ouderschapsplan maakt als vierde element deel uit van een goede ouderschapsovereenkomst. Er is aandacht voor al die zaken die evident en ongeschreven zijn als je als ouders samen met de kinderen onder één dak woont.
Echter als dat gemeenschappelijk dak er niet meer is, dan is een goede gestructureerde informatie-uitwisseling en degelijke communicatie een minimum; niet alleen wenselijk maar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk. Thans zijn de onderhandse afspraken, vervat in een meegroei-ouderschapsplan, juridisch (nog) geen verplicht onderdeel van een ouderschapsovereenkomst . Het is voor gescheiden ouders wel al een leidraad in het opvoedingsproject van hun kinderen.

Wat omvat een ouderschapsovereenkomst?

Een ouderschapsovereenkomst omvat bij NEO vier onderdelen:

 1. een gedetailleerde uitwerking van die ene zin in de wet: “regeling omtrent de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag”,

 2. een verblijfsregeling met oog voor flexibiliteit, schema’s voor het verblijf van de kinderen tijdens school- en vakantieperiodes, oog voor feestdagen schoolbrugdagen en conferentiedagen, wat bij langdurige ziekte, wijzigingsclausules, domicilie, gelijkmatig of ongelijkmatige huisvesting of birdnesting (nestzorg)

 3. een kostenregeling met een duidelijke opsplitsing van de kosten (verblijfsgebonden, verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten), bestemming kindergeld, bepalen van een objectief berekend bedrag aan onderhoudsbijdrage (in de volksmond vaak genoemd als onderhoudsgeld of alimentatie), fiscale afspraken (fiscaal co-ouderschap of andere regelingen), kindrekening of niet, leeftijdsverhoging (zo ja, hoe), enz

 4. een meegroei-ouderschapsplan als bijlage

Wat omvat een meegroei-ouderschapsplan?

In een meegroei-ouderschapsplan wordt uitgeschreven wat ouders belangrijk vinden om “hun” kinderen verder een goede opvoeding en begeleiding te geven.
Het is dus veel meer dan de standaardzin “gezamenlijke uitoefening van het ouderschap”; NEO geeft samen met de ouders invulling.
Immers ouders maken dan concrete afspraken over een reeks van zaken die te maken hebben met de kinderen zelf. Slechts enkele voorbeelden:

 • de omgang van de ouders: met elkaar en de kinderen,
 • verhouding tov nieuwe partners (plus-ouders),
 • schoolkeuze,
 • vrijetijdsbesteding,
 • aanwezigheid ouderavonden op school,
 • aandachtspunten tijdens het verblijf van het kind bij de andere ouder,
 • beschrijving van de “to do’s”, taken en verantwoordelijkheden: zo gaan we het samen doen, dit doe jij, dat doe ik,
 • samen overleg plegen en de gesprekskanalen open houden met begrip en respect voor elkaar

Hoe gaat dat praktisch bij NEO?

Een model van zo’n ouderschapsplan wordt de klanten-koppels ter beschikking gesteld. Er zijn ouders die zelf aanvullingen maken, dingen schrappen of anders verwoorden en invullen. Maar het gebeurt vaak dat Cindy of Eric met de scheidende ouders in gesprek gaan om tot een optimaal ouderschapsplan te komen. Immers, voor goed co-ouderschap zijn twee ouders nodig die bereid zijn:

 • om samen de lasten en de lusten te delen,
 • om los te laten en kunnen/willen vertrouwen op de andere partner,
 • om eigen opvattingen van hoe het zou ‘moeten’ te relativeren. Immers de helft van de tijd zitten de kinderen op school en dan weet je ook niet (altijd) wat er gebeurt.

Gratis gesprek: wijzigen en aanpassen van het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is geen vast strikt gegeven, voor eens en altijd bepaald. Het wijzigt in de loop van de tijd. Immers niets blijft altijd hetzelfde en ook de kinderen evolueren en ontwikkelen. Ook de situaties van de ouders blijven niet dezelfde. 

Hoe goed een ouderschapsplan ook werd gemaakt, het is de praktijk ervan dat zal uitwijzen of het voldoet. Een aanpassing en wijziging van de ouderschapsovereenkomst behoort dan ook tot de mogelijkheden. Daarom ook dat we bij NEO Bemiddeling spreken over een 'meegroei-ouderschapsplan'.

Ouders die scheiden met begeleiding van NEO Bemiddeling kunnen binnen het jaar na scheiding gratis op gesprek komen om het ouderschapsplan te bespreken. Hoe loopt het? Wat kan best anders en beter? Kortom het ouderschap van de twee biologische ouders wordt onder de loupe genomen en daar waar nodig wordt het initiële ouderschapsplan aangepast.
Ook koppels die niet met begeleiding van NEO zijn gescheiden, kunnen beroep doen op Cindy en Eric.
Het komt ook regelmatig voor dat niet alleen het ouderschapsplan wordt aangepast maar ook de verblijfsregeling wordt bijgestuurd en dienvolgens ook de kostenregeling wordt herzien (impact verblijfsgebonden kosten). In deze twee laatste gevallen wordt een nieuwe ouderschapsovereenkomst gemaakt en de rechtbank voorgelegd ter bekrachtiging.

Kinderen: jullie grootste rijkdom!

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie. Maak er gebruik van!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Ouderschap, Co-ouderschap, Ouderschapsplan, scheiden, scheiding, Kinderen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen