Ja uw ex kan aanspraak er op maken, onder bepaalde voorwaarden en enkel in die gevallen dat er geen sprake is van een huwelijksstelsel scheiding van goederen. Maar  in een bemiddeling komen beide partners samen tot hun beslissing. De verdeling van de groepsverzekering moet niet, maar kan wel.
Belangrijk is dat jullie een juist en volledig antwoord krijgen op onder meer de navolgende vragen. Daar zorgt uw bemiddelaar Eric olf Cindy voor, zodat jullie met kennis van zaken de meest aangewezen beslissing (kunnen) nemen.

Groepsverzekering: antwoord op welke vragen?

 • Hoe wordt het bedrag berekend dat de andere partner toekomt?
 • Met welke waarde in het jaarlijks attest wordt rekening gehouden?
 • Wat als de groepsverzekering er al was voor het huwelijk, hoe bereken je dan het bedrag dat bij de scheiding in aanmerking dient genomen?
 • Wat als beiden een groepsverzekering hebben: wordt er dan verrekend of niet?
 • Wat als de ene partner ambtenaar is en de andere loontrekkende; wat is dan billijk als men rekening houdt met het te verwachten bedrag aan wettelijk pensioen?
 • Is het berekend bedrag een bruto of een netto bedrag?
 • Speelt het tijdstip van uitbetaling een rol?  Zo ja, welke?
 • Varieert het percentage van inhoudingen bij uitbetaling bij bvb inleiding echtscheiding of  ingeval van uitgestelde betaling op  de wettelijke pensioenleeftijd?
 • Wat heeft het Grondwettelijk Hof hierover beslist? Moeten we daar rekening mee houden?
 • Kan de verzekerde vroegtijdig cashen? Hoe dit voorkomen en hoe ga je dat als ex weten?
 • Wat als de verzekerde (en dus ex) voortijdig komt te overlijden, heb ik dan als ex-echtgenoot nog recht op het deel dat me werd toegezegd bij de onderhandelingen voorafgaand aan de inleiding van de scheiding? Hoe wat formuleren op een juridisch sluitende wijze?
 • Moet de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht? Zo ja van wat?
 • Doet die verzekeringsmaatschappij  iets met die informatie? Zo ja wat? En wat als de verzekeringsmaatschappij niet reageert of niet bereid zou zijn?
 • Hoe zeker kun je als ex zijn dat je het afgesproken bedrag ontvangt ingeval van uitgestelde betaling?

Dit en nog andere vragen steken de kop op en dienen een antwoord te krijgen.

Bemiddeling: belang van juiste informatie ook voor wat groepsverzekering betreft

Het is dan ook belangrijk dat koppels die gaan scheiden de juiste informatie ontvangen, zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen. Juiste en volledige informatie dus, daarover gaat het.
Pas als je goed geïnformeerd bent is het mogelijk om met kennis van zaken ‘goede’ beslissingen te nemen. Dit voorkomt later naargeestige gevoelens en ergernissen. Bovendien is het zo dat als je weet waar je aanspraak kan op maken, dit niet betekent dat je dit ook doet. Maar je kan het eventueel wel mee in overweging nemen om tijdens de bemiddeling en onderhandeling te ‘schuiven’ met andere zaken die dienen geregeld.

Bemiddeling biedt die mogelijkheden.  Bij een rechtsgang en vechtscheiding gaat de bijl er in; wie wordt daar beter van?

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak. Neem contact, via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Graag verwijs ik naar andere blogartikels die je via de respectieve tags kan vinden. Klik hier en kies je tag.

Samen tot een vergelijk komen

Samen oplossingen vinden voor het pensioen

 

Echtscheiding
Tags: 
Groepsverzekering, scheiden, echtscheiding, Vechtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Verzekeringen, Pensioen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen