Een echtscheiding is een emotioneel proces, maar er dienen zich op dat moment ook tal van praktische problemen aan die een oplossong moeten krijgen. Financiële en fiscale aspecten zijn hierbij niet onbelangrijk. Maar wie kan me dit op een rustige duidelijke en verstaanbare manier uitleggen? Wie begeleidt me bij de keuzes en wie rekent ons één en ander voor? Een ervaren erkend bemiddelaar onderlegt in deze materie is de meest aangewezen persoon.

Immers een reeks van vragen stellen zich; een greep hieruit:

 • Hoe moet de eerstvolgende aangifte in de personenbelasting gebeuren en wat als er belasting dient bijbetaald of wie krijgt het tegoed terug?
 • In welke mate en onder welke voorwaarden zijn onderhoudsgelden aftrekbaar?
 • Bij wie zijn de kinderen fiscaal ten laste en wat betekent dit voor de andere partner?
 • Hoe de hypothecaire lening regelen en hoe zit dat dan met de woonbonus-aftrek?
 • Hoeveel registratierechten dienen er betaald bij overname van de woning?
 • Welk bedrag van de groepsverzekering dient onder welke omstandigheden al of niet verdeeld?
 • Wat met de erfenis die ik heb gekregen tijdens ons huwelijk?
 • De samen betaalde gezinswoning staat op grond van mijn partner: hoe moet dit nu financieel geregeld worden want in principe geldt het recht van natrekking en is het huis dus van de eigenaar van de grond?
 • Ik heb meer in het huis geïnvesteerd dan de andere partner; wordt dit verrekend?
 • Ik heb jaren voor de kinderen gezorgd en niet buitenshuis gewerkt, wat betekent dit voor mijn pensioen en moet de andere partner hier financieel in tussen komen?
 • Welk bedrag aan onderhoudsgeld voor de kinderen? Hoe welke kosten verdelen?
 • Dient mijn ex-partner mij een persoonlijk onderhoudsgeld te betalen? En zo ja, hoeveel is dat dan?

Deze en nog veel meer vragen stellen zich bij een scheiding; en dan hebben we het nog niet gehad over andere materiële zaken met mogelijks een financieel kostenplaatje: verdeling van de inboedel, verzekeringen, eventuele schulden andere dan hypothecaire, de auto(’s), het erfrecht, enz.

Het is dan ook gemakkelijk dat je bij één en dezelfde gesprekspartner, een ervaren erkend bemiddelaar, alle nodige informatie bekomt: klare duidelijke uitleg op uw maat, want niet iedereen snapt alles van de eerste keer. 

Echtscheiding
Tags: 
Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Kostprijs scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen