“Volstaat maandelijks een bedrag van 200€ alimentatie voor een kind van 11jaar?”. Wekelijks krijgen we als NEO Bemiddelaars meermaals de vraag of een bepaald bedrag aan onderhoudsbijdrage voor een kind volstaat, of hoe het bedrag wordt bepaald.

In eerste instantie gaat het niet om het bedrag, het gaat er om: welke kostenelementen de ouders maandelijks willen gedekt zien. M.a.w. welke kosten het voorwerp uitmaken van een dekking per maand en welke andere kosten periodiek apart worden afgerekend.

Een diepgeworteld vooroordeel: het bedrag van de alimentatie moet zo hoog mogelijk zijn

Uiteraard moet het bedrag voldoen maar het gaat bij voorrang niet om de grootte van het bedrag. Wel moet het bedrag aan onderhoudsgeld de weerspiegeling zijn van die kosten die vader en moeder maandelijks willen dekken met een vooraf bepaald bedrag. Bedrag dat stijgt met de index maar dat ook kan verhogen op een bepaalde leeftijd of met een jaarlijkse leeftijdsverhoging.

Een kind wordt immers alleen maar duurder, nooit goedkoper!
Een bedrag aan alimentatie bepalen en niet voorzien dat dit kan worden gewijzigd is 'not done'.

Als vader en moeder het eens zijn over welke kostenelementen er dienen gedekt, dan is het totaal bedrag aan onderhoudsbijdrage het logisch gevolg ervan. Elk kostenelement passeert de revue, wordt gewikt en gewogen. Zo vormt het uiteindelijk bedrag van de alimentatie zelden een discussiepunt. Het is immers het logisch uitvloeisel van de samenspraak tussen vader en moeder.

Welke kosten worden met de maandelijkse alimentatie betaald?

In het eerste contact met scheidende koppels merk ik regelmatig op dat ouders een bepaald bedrag voor ogen hebben, zonder dit te (kunnen) staven of onderbouwen. Zelfs de mogelijkheid om een objectieve berekening te maken, is hen vaak vreemd.
Dikwijls volgt dan het gezegde: “Ja maar mijn vriendin krijgt x €” of “Mijn collega moet maar y € betalen”.
In beide gevallen laten ze na om bij die vriendin of collega door te vragen. Doe dat en stel die vriendin of collega de vraag: "welke kosten moeten met dat bedrag worden betaald?"
Vaak een onthutsende vraag; mensen zijn immers doorgaans bezig met de hoogte van het bedrag aan alimentatie. Ze denken niet aan het nauwkeurig beschrijven waarvoor de alimentatie moet worden gebruikt.
Ook belangrijk zijn de 'buitengewone kosten'; kosten waarvan men van tevoren niet weet of ze er zullen zijn en zo ja, hoe groot die kost dan zal zijn. Hou deze kosten uit het maandelijks bedrag aan alimentatie. NEO Bemiddeling biedt jullie een fiscaal aanvaarde praktijk om deze kosten te voor-financieren zodat een ouder niet altijd alles moet voorschieten en moet wachten op betaling door de andere ouder van zijn/haar deel ten laste.

Elke ouder draagt bij in verhouding met het globale inkomen

Ook verrassend voor koppels is de uitleg die we geven over de wet van 19 maart 2010. Wet die voorziet in het dragen door vader en moeder van de totale kosten van het kind, rekening houdend en in verhouding met elks globaal inkomen en al hun eigen middelen.
Geen must want soms opteren vader en moeder toch voor een 50-50 draagkracht zonder erbij stil te staan dat de ene meer verdient dan de andere; en dus eigenlijk ook een groter deel van de kosten zou moeten of kunnen dragen.
Als bemiddelaars respecteren we de keuze van de ouders, maar belangrijk in deze is, dat de ouders weet hebben van wat de wetgever heeft voorzien. Zo wordt voor de ouders duidelijk wanneer ze afwijken van wat is voorzien om de financiële draagkracht van ouders te bepalen.
Belangrijk is ook een goede vertrekbasis te hebben. Er moet dan ook rekening gehouden worden met wie het kind NU fiscaal ten laste heeft en wie het kind NA de scheiding fiscaal ten laste zal hebben.

Berekening van het bedrag aan onderhoudsgeld

Er bestaat geen officiële algemeen geldende berekeningstool. Dat is een voordeel maar kan ook een nadeel zijn.Zonder namen te noemen: er zijn berekeningstools die werken met coëfficiënten, tools die geen rekening houden met de fiscaliteit, tools die een globale kost voorzien en tools die verfijnder zijn. NEO gebruikt verscheidene tools om ouders de verschillen aan te tonen; zodat ouders met kennis van zaken kunnen beslissen. Een gemaakte berekening is immers geen wet en geen bijbel maar het resultaat van een geobjectiveerde berekening. Zo zijn vader en moeder goed geïnformeerd en kunnen ze met kennis van zaken beslissen.

Wees specifiek in de opsomming van de kostenelementen

Meermaals stellen we vast dat in notarisakten, vonnissen en zelf opgestelde regelingen de allesomvattende en weinig zeggende wettelijke termen worden gebruikt: “de ouders dragen elk bij in het levensonderhoud, de opvoeding, de passende opleiding en de kosten van ontplooiing.”
Doe eens de oefening en geef concrete voorbeelden van welke kosten deze algemene benamingen dekken. Zijn beide ouders het eens over wat ermee wordt bedoeld? Veel succes…

NEO Bemiddeling pleit dan ook om specifiek te zijn, het duidelijk omschrijven van de kostenelementen; zowel van verblijfsgebonden kosten, niet-verblijfsgebonden kosten als van de buitengewone kosten. Want op die manier zijn er later NOOIT discussies: niet over de vraag of het maandelijks bedrag een kost ja dan neen dekt, en ook niet over welke kosten het voorwerp uitmaken van een aparte afrekening.

NEO Bemiddeling documenteert de scheidende ouders met lijsten van kosten zodat het makkelijker voor hen wordt om een overeenkomst te maken, gans op HUN maat.
Merkwaardig is dat we bij herziening van kostenregelingen die niet door NEO Bemiddeling zijn begeleid, worden geconfronteerd met 'regelingen' (?!) die enkel buitengewone kosten vermelden! Er werd wel een bedrag aan maandelijkse alimentatie voorzien die alle 'andere kosten' dekt. Ouders vergeten vaak de lijst en omvang van al die 'andere' kostenelementen en komen er dan ook bekaaid van af. Een herziening, zelfs via een rechtsgang, is dan niet vanzelfsprekend omdat er geen sprake is van buitengewone gewijzigde omstandigheden...

Daarom eens te meer en mogelijks tot vervelens toe: wees goed geïnformeerd en gedocumenteerd!

Er is méér dan alimentatie

In het belang van de ouders besteedt NEO Bemiddeling dan ook de tijd die nodig  is, met het opstellen van een kostenregeling, waarvan het bepalen van het bedrag aan alimentatie slechts één element is. Er zijn immers nog andere zaken af te spreken als het over kosten gaat:

 • - wordt er ja dan neen gewerkt met een kindrekening,
 • - welke bestemming krijgt het kindergeld,
 • - wie heeft de kinderen ten laste,
 • - is fiscaal co-ouderschap mogelijk en is dat interessant,
 • - hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel, hoe kunnen we dat verrekenen,
 • - bij welke ouder zijn de kinderen gedomicilieerd,
 • - wanneer wordt de kostenregeling herzien, enz.

Het is duidelijk: scheidende ouders hebben er alle belang bij om de nodige aandacht te geven aan het opstellen van een degelijk uitgewerkte kostenregeling.
Het advies van Eric De Corte en Cindy Capelleman van NEO is dan ook duidelijk.

 • - ga niet over één nacht ijs en laat je ook niet opjutten door de achterban,
 • - zorg samen met begeleiding van NEO voor een duidelijke allesomvattende regeling: dat voorkomt later discussies en spanningen.

Binnen het jaar na scheiding: gratis evaluatie van ouderschapsplan

Ouders die met NEO Bemiddeling hun scheiding en ouderschapsovereenkomst hebben opgesteld, genieten van een gratis na-service.
Binnen 12 maanden na het ondertekenen van de afspraken zijn de ouders welkom voor een gratis gesprek. We nemen zelf met hen contact op.
Dit gesprek biedt gescheiden ouders de mogelijkheid om de gemaakte overeenkomst te evalueren en desgevallend bij te sturen. Hoe goed een ouderschapsplan ook werd gemaakt, het is de praktijk ervan dat zal uitwijzen of het voldoet. Een aanpassing ervan behoort dan ook tot de mogelijkheid. Daarom dat we spreken over een 'meegroei-ouderschapsplan'.

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie. Maak er gebruik van!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
scheiden, gescheiden, scheiding, echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsplan, Alimentatie, Onderhoudsgeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen