Tot nu geen ‘witte rook’; "het wettelijk en aanvullend pensioen 'splitten" kan positief maar ook negatief zijn voor één van beide partners. Er moet ook nog heel wat praktisch gebeuren alvorens het zover is.

In Nederland echter, werkt de Minister van Sociale Zaken aan een wetsontwerp om de pensioenen automatisch te doen verdelen bij scheiding. Concreet komt het er op neer dat ieder van de echtgenoten door de nieuwe regeling recht zal kunnen doen gelden op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

In België maakte het idee van een pensioensplit al opgang in 2013. Een Kamercommissie was toen aan de slag om de pensioensplit te realiseren.  Het thema stierf echter een vroege dood of toch bijna. Maar wat in de vorige regering niet werd gerealiseerd, werd heropgevist.
Zo lazen we op blz 27 onder punt 2.7 van het Federaal Regeerakkoord 2014 dat er een grote wijziging in de ‘verdeling’ van de pensioenen komt voor koppels die gaan scheiden.
Tot op vandaag is er echter nog steeds niets beslist . Maar de regering stelde zich wel tot doel om binnen de regeerperiode beslissingen te nemen om de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen door te voeren voor gehuwde én wettelijk samenwonende koppels.

NEO Bemiddeling zorgt er voor dat partners in scheiding goed worden geïnformeerd. Informatie vormt immers de basis voor goede beslissingen. En goede beslissingen zorgen voor rust en zekerheid, ook na de scheiding. Weten waaraan en waaraf, en de zekerheid dat de dingen billijk en eerlijk zijn verdeeld, is veel waard.
Meer praktische info over wat pensioensplit concreet inhoudt, voor wie het bestemd is en welke netelige kwesties nog dienen opgelost, lees je hier.
Nog meer nuttige informatie over pensioen bij scheiding kan je vinden via de NEO Bemiddelingswebsite https://www.neobemiddeling.be/ , de blog en tag 'pensioen'

Welke oplossingen NU voor mijn pensioen bij echtscheiding?

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen