Een kind opvoeden kost evenveel als een Ferrari! Is dat zo? Volgens de Gezinsbond wel. Vandaar dat navolgend artikel die visie onderbouwt, weliswaar gericht naar de hoogte van de kinderbijslag. Maar vooraf dit: wat een kind kost is een ernstig thema van gesprek bij een (echt)scheiding. Er bestaat immers een reeks van misvattingen over onderhoudsgeld voor kinderen. Eén die nogal sterk leeft: als er co-ouderschap is dient geen onderhoudsgeld betaald. Fout, want elke ouder draagt bij in evenredigheid en in verhouding van zijn/haar inkomen. Daarom dat het belangrijk is dat er berekeningen worden gemaakt ‘op maat’ van het gezin dat uit elkaar valt, en er rekening wordt gehouden met reële cijfers en kostenelementen die ofwel betrekking hebben op verblijfsgebonden kosten, verblijfsoverstijgende of buitengewone kosten.

Weinig scheidende koppels weten dat zij zelf bepalen welke kostenelementen deel uit zullen maken van een berekend maandelijks onderhoudsgeld, op maat van het globale inkomen van vader en moeder, op maat van hun specifieke situatie, volgens hun keuze welke kostenelementen forfaitair worden bepaald en welke kosten het voorwerp uitmaken van een periodieke afrekening op basis van reële uitgaven. Eveneens is het onvoldoende geweten dat de bepaling van een maandelijkse onderhoudsbijdrage sowieso onderhevig is aan een jaarlijkse indexering. Maar ook dat de evolutie van de leeftijd kan worden ondervangen met één of andere vorm van vooraf bepaalde verhoging of vooraf afgesproken reden van wijziging en aanpassing. Tenslotte is het belangrijk dat in een berekening ook de fiscale aspecten de nodige aandacht krijgen. Dit wordt voorgerekend zodat scheidende ouders weten waarvoor ze kiezen: kinderen fiscaal ten laste van A met aftrek van onderhoudsbijdragen door B, of omgekeerd, of wordt geopteerd voor fiscaal co-ouderschap? Dat allemaal en nog meer wordt door erkend bemiddelaar Eric en Cindy van NEO Bemiddeling op een duidelijke wijze toegelicht en ook door hen berekend en fiscaal geoptimaliseerd.

Weet dat door een degelijke kostenanalyse en een nauwkeurige berekening 100% van alle latere financiële discussies worden vermeden. Gescheiden vader en moeder hebben dan ook de ruimte om het later tijdens hun ontmoetingen te hebben over hun kinderen en mekaar niet te ‘bestoken’ met kosten die nog dienen betaald en die betwistbaar zijn omdat het niet voorzien was, of omdat er geen voorafgaandelijk overleg is geweest. Zaak is om het onvoorzienbare te voorzien, dat voorkomt financiële narigheid en vervelende discussies en verzuurt niet (verder) de relatie tussen de ex-partners die wel steeds vader-moeder blijven. Meer info over onderhoudsbijdragen en over verblijfsregelingen voor kinderen op de website van NEO.

Kind opvoeden is even duur als een Ferrari

Een kind kost een huis, zo luidt het cliché. Cijfers van de Gezinsbond tonen aan dat het eerder om een appartement gaat. Of een Ferrari.

Een kind van de wieg naar de unief brengen, kost minstens 170.863,61 euro. In dat bedrag zit de basiskost om te leven en de uitgaven aan onderwijs en kinderopvang. De cijfers zijn gebaseerd op een theoretisch model dat uitgaat van een netto-inkomen van 2.128 euro voor een koppel met kinderen. Een kind kost hen gemiddeld 462,17 euro per maand."De realiteit leert dat een koppel met zo'n laag inkomen, dat net onder de armoederisicogrens zit, slechts 82 procent van die kost echt kan uitgeven", zegt Yves Coemans van de studiedienst van de Gezinsbond.

Voor een gezin met een inkomen van 3.434,1 euro per maand, het Vlaamse gemiddelde, kost een kind groot brengen van nul tot 25 jaar in totaal 219.532 euro. Zij geven meer uit aan basiskosten zoals een woning, voeding, kleding en een wagen en betalen door het hogere inkomen meer voor kinderopvang.

De Gezinsbond pleit er voor dat de kinderbijslag minstens de helft van de minimumkost van een kind zou dekken. Bovendien wordt bij het bepalen van de kinderbijslag onvoldoende rekening gehouden met het stijgende welvaartsniveau, dat bepaald wordt door de algemene stijging van de lonen. "De werkelijke kosten liggen dus nog hoger, want gezinnen met kinderen verliezen aan koopkracht." In 2004 was de minimumkost van een kind slechts 377,63 euro per maand.

Drempels
In de praktijk komt het er op neer dat de kinderbijslag vandaag voor een enig kind een kwart van de kosten opvangt, voor twee kinderen een derde en vanaf drie kinderen iets minder dan de helft. "Het is dus een mythe dat mensen meer kinderen nemen voor het geld", zegt Coemans.

Integendeel: uit onderzoek blijkt dat Vlaamse gezinnen minder kinderen hebben dan ze eigenlijk zouden willen. "Geld speelt geen rol om wel of geen kinderen te krijgen. Het bepaalt wel of mensen vroeger stoppen of later beginnen. De kost en de combinatie werk en gezin zijn de grootste drempels voor ouders om hun ideale gezin te realiseren."

Als we aan kinderen denken, zegt Coemans, denken we niet in de eerste plaats aan geld. "We krijgen er bovendien ook veel van terug." De grootste slokop in de kosten voor kinderen zijn de grotere woning, een hoger energieverbruik en een gezinswagen. "We staan er niet bij stil omdat we die rekening niet per kind betalen." Maar die 'vaste kosten' wegen wel het zwaarst door. Dat verklaart waarom de maandelijkse uitgaven aan een kind per levensjaar geleidelijk stijgen: extra uitgaven voor oudere kinderen zoals kleding, gsm's, reizen of hobby's zorgen voor een lichte stijging vergeleken met de kost om hen te slapen te leggen, te verwarmen en te eten te geven.

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Onderhoudsgeld, Kinderen, Kindrekening
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen