Een weloverwogen doordacht ouderschapsplan maakt deel uit van een goede scheidingsregeling. Hierbij wordt aandacht gegeven aan al die zaken die evident en ongeschreven zijn als je als ouders samen met de kinderen onder één dak woont. Echter als dat gemeenschappelijk dak er niet meer is, dan is een goede gestructureerde informatie-uitwisseling een minimum, niet alleen wenselijk dus maar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk. In een ouderschapsplan wordt uitgeschreven wat ouders belangrijk vinden om “hun” kinderen verder een goede opvoeding en begeleiding te geven. Het is dus meer dan de standaardzin “gezamenlijke uitoefening van het ouderschap”. Ouders maken concrete afspraken over een reeks van zaken die te maken hebben met de kinderen zelf. Enkele voorbeelden: de omgang met de ouders, schoolkeuze, vrijetijdsbesteding, aanwezigheid ouderavonden op school, aandachtspunten tijdens het verblijf van het kind bij de andere ouder, enz. Een model van zo’n ouderschapsplan wordt de klanten-koppels ter beschikking gesteld waarna ze zelf aanvullingen maken, dingen schrappen of anders verwoorden en invullen. Voor een goed co-ouderschap heb je twee mensen nodig die bereid zijn om samen de lasten en de lusten te delen, die bereid zijn om los te laten en willen vertrouwen op de andere partner. Eigen opvattingen van hoe het zou moeten dienen gerelativeerd. Immers de helft van de tijd zitten de kinderen op school en dan weet je ook niet (altijd) wat er gebeurt. Kortom een ouder is méér dan “een stakkerd die in het duister tast”, dixit Wim Sonneveld zaliger. Een goede ouder is dienstbaar aan de kinderen, maakt vaak (maar niet altijd) eigen behoeftes ondergeschikt aan die van de kinderen. In een goed ouderschapsplan beschrijven ouders de “to do’s”: zo gaan wij het samen doen, daar gaan we ons aan houden en over de punten waarover er geen afspraken werden gemaakt (je hebt immers geen glazen bol om alles te voorzien) zullen we samen overleg plegen. Duidelijke taal met de bedenking dat ‘papier verduldig’ is, maar als er niets over het ouderschap aan het papier is toevertrouwd, wordt het na de scheiding nog moeilijker.

Algemeen
Tags: 
Ouderschap, Ouderschapsplan, Kinderen, Verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen