Een stroom van reacties op het artikel “Geen alimentatie bij verblijfsco-ouderschap?!”. Het is tekenend en veelzeggend dat er zoveel betwisting en niet naleving is van kostenregelingen voor kinderen na scheiding.

Schrijnende verhalen

Dus, een hele reeks reacties ontvangen via diverse kanalen. Vaak schrijnende verhalen over oneerlijke vonnissen, gefoefel met inkomsten, het niet of maar zo nu en dan betalen van onderhoudsbijdragen, het betwisten van gedane buitengewone kosten, het net op tijd betalen van alimentatie zodat de dienst DAVO (Dienst Alimentatie Vorderingen) niet tussen beide kan komen…

Een eindeloze stroom frustratie waar zowel mannen als vrouwen tegenaan lopen. Geconfronteerd zijnde met een onheuse behandeling door rechtbanken, niet goed onderbouwde conclusies en pleidooien van advocaten, onvoldoende inzet van pro deo raadslieden,  te algemeen verwoorde notarisakten. Een mens zou er misselijk en ziek van worden.

Alimentatie: kan het dan anders? Ja zeker!

Maar dan moeten vader en moeder wel bereid zijn om samen in gesprek te gaan om samen de best mogelijke akkoorden te maken; rekening houdend met elkaars middelen en mogelijkheden en vooral ‘kijkend naar de belangen van de kinderen’.
Samen beslissen via bemiddeling:

 • met een deskundige erkende bemiddelaar als begeleider,
 • onderlegd in het berekenen van onderhoudsgelden,
 • met kennis van fiscaliteit en die de impact van de sociaal rechtelijke gevolgen kent,
 • die open staat voor de inbreng van de ouders,
 • die hen begeleidt om tot eerbare besluiten te komen en
 • oog heeft voor wat er na de scheiding volgt: blijvend ouderschap.

Als overtuigd bemiddelaar is het jammer vast te moeten stellen dat de verhalen vaak gaan over het opboksen tegen de mening van rechters. Dat is jammer. Nav de blogartikels hoor ik in deze enkel de negatieve verhalen van mensen die ‘bot’ hebben gevangen voor de rechtbank, die niet of zelfs nog niet half hebben bekomen wat ze zelf redelijk zouden vinden. Dus heel eenzijdig.
Het zou onheus en onterecht zijn om alle rechters over dezelfde kam te scheren, alle advocaten zakkenvullers en onbenullen te noemen. Ik zou het ook betreuren om in één adem met niet succesvolle bemiddelaars genoemd te worden.

Als het kwaad is geschied, dan horen we het bij NEO Bemiddeling

Een pleidooi houden voor bemiddeling brengt geen soelaas voor de mensen die me in vertrouwen hun verhaal en frustratie over een vonnis of overeenkomst hebben toevertrouwd, of aanlopen tegen niet naleving van wat werd bepaald. Ik kan weinig tot niets doen als partijen niet bereid zijn tot gesprek. Consult geven ja, maar een bemiddelaar voert geen procedures voor de rechtbank, dat is voer voor advocaten.
Het kwaad (?!) is dus geschied als ontevreden partners met hun verhaal bij NEO Bemiddeling komen:

 • een te algemeen verwoord vonnis dat niet eens rekening houdt met de wet van 19 maart 2010 en standaard een 50-50 kostenverdeelverhouding vastlegt
 • een akte die wettelijke en weinig zeggende termen gebruikt ipv specifiek te zijn in de opsomming van kostenelementen die het bedrag aan alimentatie dient te dekken
 • het lukraak bepalen van een bedrag aan alimentatie en niet eens stil staan bij de stijging van de kosten met de leeftijd van de kinderen
 • het niet voorzien van gerechtvaardigde redenen tot wijziging van het bedrag aan onderhoudsbijdrage en dus enkel de wettelijke voorziening vast te leggen dat wijzigen kan mits er buitengewone omstandigheden zijn buiten de wil om
 • het niet apart definiëren van het bedrag aan alimentatie dat specifiek een aandeel in de verblijfsgebonden kosten dekt.

En ik kan nog een reeks voorbeelden geven die mijn karige grijze haren te berde doen rijzen.

Bedroevend toch en dan nog de volkomen onterechte melding in de pers erbovenop dat er geen alimentatie dient betaald als er verblijfsco-ouderschap is. Onbegrijpelijk en vooral ondeskundig en onverantwoord om dergelijke statements te verwoorden in de media. Maar ja, het weerleggen van dit ‘fake news’ haalt niet de bekendheid van het eerste bericht. Het zij zo maar dat neemt niet weg dat we als doorwinterde NEO-bemiddelaars pogen om recht te zetten wat verkeerd in de pers komt. 
Laat het onze bescheiden bijdrage zijn om in deze december dagen -vol met woorden van vrede-  te bouwen aan een ietsepietsie betere wereld.

Duidelijke afspraken voorkomen latere discussies; dat wil toch iedereen?!

Blijf daarom niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen