Met een gerechtelijke procedure in handelsconflicten, discussies en betwistingen wordt het conflict aangescherpt. Na een tijdrovende en geldverslindende procedure is er dan uiteindelijk het langverwachte vonnis! Zelden zijn partijen echter tevreden want meestal zijn er slechts verliezers en de winnaar (?), heeft die echt 'gewonnen'??. Daarom is het in zakelijke conflictbemiddeling belangrijk dat de FOCUS wordt gelegd op de toekomst en het behoud van de handelsrelatie. U hebt vast en zeker een visie voor uw bedrijf, maar hebt u als ondernemer ook een visie over hoe met conflicten om te gaan, intern en extern uw onderneming, en vooral ook om conflicten te voorkomen?

FOCUS op de belangen in de toekomst

FOCUS op het behoud van de relatie

Met dit artikel breng ik voor ondernemers, groot en klein, ‘bemiddeling’ in de belangstelling als een volwaardig alternatief voor een rechtsgang. Met een bemiddeling is er immers geen sprake van een procedure met advocaten, is er geen langdurige tijdrovende en geldkostende ‘strijd’.

Wel wordt er met begeleiding en sturing van een erkend bemiddelaar SAMEN tot een overeenkomst gekomen.

En dat is afgezien van de tijd en de kosten meteen het grootste voordeel: in plaats van finaal geconfronteerd te worden met een opgelegd vonnis van de rechter, kiezen ondernemers ervoor om samen hun oplossing uit te werken. Zo behouden ze hun handelsrelatie; meer nog, zo investeren ze in een commerciële relatie die ‘ondanks alles’ intact blijft en een nieuw leven kent.

Voorbeelden van zakelijke conflictbemiddeling voor ondernemers

Als ervaren bemiddelaar in familiale burgerlijke en handelszaken kunnen ondernemers worden bijgestaan in hun zakelijke conflictbemiddelingen. Enkele voorbeelden:

  • vennoten die onderling van mening verschillen, komen tot overeenstemming.
  • vennoten met een andere visie dan het management zien opnieuw samen eenzelfde toekomst voor het bedrijf en zijn het eens over de te volgen strategie.
  • een manager van een afdeling ziet zijn medewerkers opnieuw met de neus in dezelfde richting staan. Vóór de bemiddeling zag hij met lede ogen hoe persoonlijke conflicten tussen medewerkers de sfeer verpestten wat negatief afstraalde op de productiviteit en het rendement . Bovendien werd de klant niet meer optimaal gediend.
  • spanningen in raden van bestuur worden ontmijnd door een open en eerlijk gesprek; eerst met de betrokkenen apart en nadien in een gezamenlijk gesprek.
  • een vader wou zijn bedrijf doorgeven aan zijn drie zonen die bij manier van spreken vechtend over de vloer rollen. Met de vader en de drie zonen tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing komen kon slechts door de gevoeligheden aan bod te laten komen, de waarde en de toekomst van het bedrijf voor ogen te houden en samen naar de mogelijke verdeling van de rollen in het management te kijken.
  • betwistingen opgelost tussen klant en leverancier, tussen aannemer en onderaannemer, tussen dienstverleners onderling; door samen te kiezen voor overleg en vooral het (soms voor de eerste keer) luisteren naar elkaar.

Conflicten bespreekbaar maken in ‘netwerken’

Er zijn dus heel wat zaken die middels een bemiddeling een oplossing kennen. Meer en meer ondernemers vinden ook de weg naar bemiddeling. Alleen gaat het traag en met mondjesmaat; de conflicthouding met het afdwingen van het ‘grote gelijk’ zit immers nog diep in de genen. Het is dan ook een groeiproces dat slechts kan groeien door de mond-aan-mond-verhalen die ondernemers voeren in hun netwerken.

Bemiddelaar Eric De Corte is beschikbaar om in uw onderneming te bemiddelen. Neem contact op en ontdek wat bemiddeling voor U, als ondernemer, kan betekenen!

Handelszaken
Tags: 
zakelijk geschil, geschil met werknemer, dialoog, bestuurder, vennoot, arbeidsgeschillen, ondernemingsbemiddeling, bemiddelen bij conflicten
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen