Het begeleiden van een koppel naar ‘hun’ overeenkomst heeft een kostprijs. Een prijs die afhankelijk is van wat er dient te gebeuren. Dus niet zomaar een forfaitair bedrag, neen een bedrag dat het werk en de benodigde tijd weerspiegelt. Er wordt dus rekening gehouden met wat er dient geregeld. Hierna enkele onderwerpen die het forfait mee bepalen:

Wat met ons huis bij scheiding?

Is er onroerend goed en weet het koppel al wat ze ermee gaat doen? Berekeningen worden gemaakt, er zijn tips voor het bepalen van de waarde, uitleg over het belang van décharge, de bestemming wordt bepaald, alle afspraken duidelijk op papier zodat de notaris de overeenkomst voor de woonst maar gewoon dient over te nemen in de notariële akte. Meer info via deze link waar je tal van artikels vindt die inzicht geven in wat er hoe dient geregeld, en wat het kost aan verdeeltaks en notariskosten ingeval van het uitkopen van een partner.

Hoeveel onderhoudsgeld – alimentatie voor de kinderen?

Zijn er kinderen dan worden de verblijfs- en niet-verblijfsgebonden kosten bepaald waartegenover dan een bedrag wordt geplaatst dat deze kosten dekt op maandelijkse basis. Het bedrag wordt geobjectiveerd zodat er algehele duidelijkheid is en beiden overtuigd zijn dat er betaald wordt voor wat dient betaald en wat beide partners hebben afgesproken. Het fiscaal voordeel voor elke partner wordt door Eric berekend zodat ook hier geen onduidelijkheid over bestaat.  Meer info via deze link  waar je tal van artikels vindt die inzicht geven in de berekening en de fiscaliteit, de ouderschapsovereenkomst en het ouderschapsplan, en nog veel meer.

Moet er aan de partner een persoonlijk onderhoudsgeld worden betaald?

Is er een persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner te betalen. In welke gevallen is dit het geval, welke elementen zijn bepalend, wat zegt de wet, hoe wil het koppel dit regelen. Er worden berekeningen gemaakt en ik geef tekst en uitleg bij de mogelijkheden die er zijn om dit fiscaal te optimaliseren binnen een strikt wettelijk kader. Ook over dit thema vindt je tal van concrete informatie via deze link

Maar er is nog meer; kijk maar via deze link: wat moet geregeld worden.

Hoe wordt de forfaitaire kostprijs van een scheiding bepaald?

Een scheiding heeft een kostprijs, die bij bemiddelaar Eric wordt bepaald door het werk dat dient geleverd. Concrete info via deze link. Naast de kostprijs van een eerste informatief en vrijblijvend gesprek gaat het om een forfaitair bedrag dat alles omvat: alle gesprekken, na elk gesprek een ontwerp van overeenkomst, erna telkens een update, mails en telefoongesprekken, drukwerk, kopies…  alles in één prijs. Dus geen verrassingen achteraf.
Het is niet omdat er een forfait werd bepaald dat er enige tijdsdruk zou ontstaan. Belangrijk is immers dat er in alle rust kan worden gewerkt, in de tijd die nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Dit staat in schril contrast met een rechtsgang waar het koppel de tijd dient te ondergaan; veelal een lange periode tijdens dewelke er ook nog eens veel  stress is en er veel energie wordt verspild.
En een hoge kostprijs via een rechtsgang is zeker; immers elk zijn advocaat; dat zegt al genoeg. In een bemiddeling wordt de kostprijs van de bemiddeling gedeeld door beide partijen, en eventueel nog betaald met geld dat het koppel samen bezit.  

Tot slot leidt de erkend bemiddelaar de echtscheiding zelf in bij de rechtbank: kostprijs rolrecht 165€. 

Duidelijkheid voorop: zwart op wit

Een overeenkomst op maat, in jullie tijd en met een vooraf bepaalde kostprijs

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Kostprijs scheiding, Scheiden?, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, EOT, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen