Vandaag lees ik in Metro dat enkele oppositiepartijen wensen dat er een inventaris wordt gemaakt van de praktische problemen die er zouden zijn rond het verblijf van kinderen na een echtscheiding. Die inventaris zou dan uiteindelijk moeten leiden tot een actieplan dat ongelijkheden zou oplossen en voorkomen.

Elk initiatief is goed om tot meer gelijkheid te komen, maar doen alsof nu er tal van ongelijkheden zijn is er over. Ik verwijs naar twee blogartikels waarin ik gedetailleerd uitleg welke onderwerpen gericht kunnen worden aangepakt om ongelijkheden te voorkomen. Het gaat om “Scheiding: welk gezin geniet sociale en fiscale voordelen”   deel 1 en ook deel 2.

Ik verwijs ook naar een eerder blogartikel waarin ik weerleg wat sommige politiekers beweren en dus wat kort door de bocht gaan: Foute en misleidende berichten in de pers over gevolgen scheiding

Feit is dat ik via de gerechtelijke aanstellingen zie dat in vonnissen maar ook in notarisakten geen of nagenoeg geen  aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van ongelijkheden. Maw het is nu al mogelijk om in aanzienlijke mate die ongelijkheden te voorkomen.

Foute info over fiscaliteit

Over fiscaliteit schrijft men in Metro: “De fiscale aftrek van onderhoudsbijdragen wordt niet toegestaan voor de ouders bij wie de kinderen niet gedomicilieerd zijn.” Dit is slechts gedeeltelijk waar. Bovendien elke ouder heeft een voordeel, de ene ouder heeft het maandelijkse fiscale voordeel omwille van het ten laste hebben van de kinderen, de andere ouder kan de betaalde onderhoudsbijdragen fiscaal in mindering brengen. Bovendien is het mogelijk om in de overeenkomst het totale fiscale voordeel te verdelen over beide ouders. Niet vergeten: er is ook fiscaal co-ouderschap waarbij het globale fiscale voordeel door de fiscus automatisch wordt verdeeld tussen beide partners en dit simpel door het aankruisen van een bepaald codenummer in de personenbelastingsaangifte. Gelijkmatig verblijf van de kinderen en gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn.

Onvolledige info over onroerende voorheffing

Inzake onroerende voorheffing: ik verwijs graag naar mijn blogartikel waarin ik uitleg hoe dit kan worden verdeeld en overeengekomen. 

Verblijfsadres van het kind op de ID kaart

"Enkel het adres van de ouder waar het kind gedomicilieerd is wordt vermeld op de ID-kaart": hoe erg is dat? Het staat elke ouder vrij om ervoor te zorgen dat bij de ID-kaart ook het tweede verblijfsadres wordt vermeld.

Onvolledige info over kinderbijslag

"Kinderbijslag wordt enkel uitgekeerd aan één ouder en niet aan de andere": ook dit is fout. Beide ouders bepalen samen op wiens rekening het kindergeld wordt betaald, op rekening van een van de ouders of op een kindrekening. De bestemming van het kindergeld maakt inherent deel uit van de kostenregeling en de bepaling van de onderhoudsbijdrage. Heel concrete praktische informatie over 'kindergeld' vind je hier.

Verblijfsregister: dezelfde voordelen als domicilie

Toch jammer dat de politiekers zich niet eerst goed informeren alvorens in de pers informatie de wereld in te sturen die onjuist is.
Merkwaardig is dat deze politieke partijen nu wakker worden, net als ze in de oppositie zijn beland… Allicht puur toeval?

Bijkomend reppen deze oppositiepartijen  met geen woord over het verblijfsregister ‘gedeeld verblijf’ dat sinds januari 2016 van toepassing is. Voor meer info over dit verblijfsregister lees je alles via dit blogartikel.
Bondig: het verblijfsregister voorziet er in  dat kinderen van gescheiden ouders nu ook officieel een verblijfsadres hebben bij de ouder bij wie de kinderen niet zijn gedomicilieerd. Hierdoor genieten de kinderen de specifieke voordelen als waren ze in die gemeente officieel gedomicilieerd.  

Uiteraard kunnen zaken beter, niets is perfect. Maar jammer is dat foute boodschappen de wereld worden ingestuurd waardoor scheidende en gescheiden ouders op een verkeerd been worden gezet. In deze is het allicht overbodig te stellen dat via een degelijke goede bemiddeling nagenoeg alle “ongelijkheden” kunnen worden ondervangen en zelfs voorkomen.

Het artikel in Metro dat aanleiding was voor mijn blogartikel vind je hier

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Het gaat niet om sociale spitstechnologie

Het gaat wel om het goed opstellen van scheidingsregelingen

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Fiscaliteit, scheiding, echtscheiding, kindergeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen