Koppels die de relatie beëindigen en willen scheiden, zijn vaak het meest verwonderd over thema’s als het samen kunnen houden van de gezinswoning, de groepsverzekering en bepaalde fiscale aspecten van alimentatie. We bespreken deze 3 thema’s.

Woning onverdeeld samen behouden

Kan dat? Ook na scheiding? Ja dat kan. Maar waarom zouden partners deze optie overwegen? Wat dient duidelijk afgesproken?

Zowel voor koppels die echtscheiden als voor samenwonende koppels die de relatie beëindigen bemiddelt NEO Bemiddeling met de partners de modaliteiten zodat alles netjes geregeld is en geofficialiseerd.
Sommige koppels opteren om hun gemeenschappelijke woning te verkopen omdat geen van beiden het (nu) kan overnemen. De leningslast is te hoog en ook dient de andere partner nog een opleg betaald.
Koppels komen met de beslissing om de woning te verkopen omdat ze niet weten dat het ook mogelijk is om de woning onverdeeld te behouden.
Deze optie en beslissing dient echter goed afgewogen. Benevens het feit dat de woning samen behouden na de scheiding, enige ademruimte geeft, wordt er ook ‘tijd gekocht’. Als overnemen nu niet kan, dan later misschien wel.
Maar zoals gezegd is het nodig om heldere afspraken te maken die in de scheidingsregelingsovereenkomst moeten worden opgenomen.  Hierna de belangrijkste vragen:

  • Welke partner blijft de woning bewonen?
  • Is de bewoning een voordeel in natura? (fiscaal aspect)
  • Is het omdat de kinderen anders ontheemd worden?
  • Is het huren van een woning duurder dan de maandelijkse hypothecaire aflossingslast?
  • Als een partner de woning later dan toch overneemt, welk % registratie-verdeelrecht (misierietaks) is dan van toepassing en hoeveel dient er bijkomend aan notariskosten betaald?
  • Dient er een woonstvergoeding betaald?
  • Wat met de eigenaarskosten: wie betaalt wat en in welke verhouding?
  • Wat met de bewonerskosten? Enkel ten laste van de bewoner of andere regeling? (fiscaal aspect)
  • Voor welke periode wordt deze onverdeeldheid aangegaan?

Wat als er een groepsverzekering is?

Onder bepaalde voorwaarden en enkel als er geen huwelijkscontract scheiding van goederen is, kan aanspraak gemaakt worden op een deel van de tijdens het huwelijk opgebouwde reserve en eventuele winstdeling. 
Welke zaken dienen geregeld en welke vragen dienen beantwoord; dat kunnen jullie nalezen in dit blogartikel

Alimentatie: voor welke fiscale optie kiezen?

Alimentatie is een veel gebruikte term voor wat wordt bedoeld met onderhoudsbijdragen voor kinderen en onderhoudsuitkering voor een partner.

Onderhoudsbijdragen

Als er een gelijkmatig verdeelde huisvesting is van de kinderen bij vader en moeder dan kunnen ouders opteren voor de regeling fiscaal co-ouderschap. Het globale fiscale voordeel wordt dan gelijk verdeeld tussen beide ouders. Door het juist gebruik van bepaalde codes in de personenbelastingaangifte, zorgt de fiscus hier voor.

Als er geen gelijkmatig verdeelde huisvesting is (de verblijfsregeling is ongelijk) of ouders verklaren uitdrukkelijk af te zien van fiscaal co-ouderschap, dan kunnen de betaalde onderhoudsbijdragen voor de kinderen in mindering gebracht worden van het inkomen van de ouder bij wie de kinderen geen deel uitmaken van het gezin; maw voor de kinderen die niet fiscaal ten laste zijn van die ouder. Uiteraard dienen een aantal basisvoorwaarden vervuld te zijn en onder voorbehoud van een correcte toepassing van de fiscale regelgeving.
Concrete info kan je vinden in dit blogartikel met 25 tips

Onderhoudsuitkeringen

Als partners tot een vergelijk komen over de toekenning van persoonlijk onderhoudsgeld voor een ex-huwelijkspartner, dan is een fiscale optimalisatie mogelijk. Bondig vermeld komt het er op neer dat er kan geopteerd worden voor een maandelijks bedrag dat wordt betaald. Maar het is ook mogelijk om te kiezen voor de betaling van een gekapitaliseerd kapitaal dat over enkele jaren kan worden gespreid. En uitzonderlijk kan ook een combinatie worden gemaakt van betaling van een eenmalig gekapitaliseerd bedrag en betaling van een maandelijks bedrag.

Hoe deze opties er finaal uitzien, voor welke periode de betalingen gelden, onder welke voorwaarden de betalingen gebeuren en tot welke netto-resultaten elke mogelijkheid leidt, wordt door de erkende bemiddelaars Cindy en Eric van NEO Bemiddeling op een verstaanbare manier uitgelegd en berekend, op maat. Zo is het dan mogelijk dat scheidende koppels goed geïnformeerd de best mogelijke optie kiezen. Die gekozen optie is niet altijd deze die financieel het voordeligst is, maar wel de optie die het best bij het koppel past en mogelijk is.

Kortom, koppels in scheiding hebben er alle belang bij om zich goed te informeren en zich te laten begeleiden in hun keuzes.

Hopelijk maken jullie als partners maar één scheiding mee in jullie leven, zorg er dan ook voor dat de scheiding goed is geregeld met respect voor elkaar

Regel jullie scheiding WIN-WIN!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Fiscaliteit, Groepsverzekering, Overname woning
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen