Bemiddeling komt meer en meer in de picture bij ondernemers omdat men overtuigd geraakt dat bemiddeling een volwaardig alternatief is voor een rechtsgang. Bemiddeling om uw zakelijke conflicten op te lossen.

Hou de zakenrelatie intact

Het grote voordeel is niet zozeer dat de kosten van de bemiddelaar worden gedeeld, maar vooral dat door samen te zoeken naar een ‘oplossing’ de zakenrelatie intact wordt gehouden. Daarom dat mijn leuze zoveel navolging krijgt en ook ongevraagd wordt overgenomen (sic): “Blaas uw zakenrelatie niet op, maar blaas ze nieuw leven in met bemiddeling!”

Bemiddeling: anders kijken met dezelfde ogen

In een bemiddeling tussen ondernemers verruimt de bemiddelaar het blikveld. Hij helpt de ondernemers om met dezelfde ogen anders te kijken. Mijn oproep is dan ook:

- focus niet op het grote gelijk, ook niet op juridische uitgangspunten,

- kijk niet steeds naar wat is geweest maar kijk naar de toekomst,

- kijk naar de gezamenlijke belangen, heb oog voor de verstandhouding en de zakenrelatie op lange termijn,

- hou de blik gericht op de toekomst,

- investeer in het behoud van de zakelijke relatie,

- vernietig niet wat waardevol was maar kijk hoe het waardevol kan blijven, ook in de toekomst. Waarde betekent in deze:verstandhouding, maar ook omzet en dus winst.

Enkele niet onbelangrijke voordelen in conflictbemiddeling: intern en extern de onderneming

  • Bemiddeling verloopt sneller en bespaart tijd.
  • Bemiddeling verloopt vertrouwelijk. Er wordt geen ongewenste ruchtbaarheid aan het conflict gegeven.
  • Partijen hebben een actieve rol in de oplossing van het geschil.
  • Professionele relaties worden duurzaam behouden omdat de partijen samen streven naar een win-win-oplossing.
  • De mogelijke oplossingen bij bemiddeling zijn quasi onbeperkt. Partijen betrekken bij de oplossing immers elementen die geen onderdeel vormen van het geschil.
  • Omdat de rechtspositie  niet altijd eenduidig duidelijk is door de juridische of inhoudelijke complexiteit van het geschil heerst onzekerheid over het resultaat van een rechtsgang. Met een bemiddeling hebben de partijen de oplossing zelf in de hand.
  • De kosten van een bemiddeling zijn beduidend lager dan met een rechtsgang met advocaten. Bovendien worden deze kosten verdeeld tussen de betrokken partijen. Er is ook een wezenlijk verschil met een gerechtelijke procedure waarbij vaak bij vonnis de verliezende partij de kosten van de procedure en een forfaitair bepaald ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij moet betalen.

Scherp dus het conflict niet aan, speel niet mee in het spel van winnaar-verliezer, maar kies bewust voor bemiddeling.

In een vorig artikel leest u wat bemiddeling kan betekenen voor een ondernemer, en maakt u ook kennis met voorbeelden van zakelijke conflictbemiddeling zodat uw ondernemershorizon verruimt.

Handelszaken
Tags: 
zakelijk geschil, geschil met werknemer, arbeidsgeschillen, bemiddelen bij conflicten, ondernemingsbemiddeling
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen