Er heerst bij nogal wat ouders onduidelijkheid over de vraag ‘tot welke leeftijd dient er onderhoudsgeld / alimentatie voor een meerderjarig kind betaald?”. Het antwoord zou kort en eenvoudig “kunnen” zijn maar er is rechtspraak die de zaken scherper stelt en ook duidelijker.

Tot wanneer alimentatie betalen: de wet toegelicht

De wet stelt dat het alimentatiegeld of onderhoudsgeld dat ouders betalen voor een kind, verschuldigd is:

  • tot het meerderjarig kind zijn of haar opleiding heeft voltooid
  • tot het meerderjarig kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien met een eigen inkomen.

Concreet met wetteksten klinkt het zo: volgens art. 203 BW loopt de onderhoudsplicht tot de opleiding is beëindigd en dus niet totdat het kind een eigen inkomen heeft. Maar er is ook art. 205 BW dat zegt dat de onderhoudsplicht geldt in rechte lijn voor alle leeftijden ‘in geval van behoeftigheid’.

Wanneer is de opleiding van een kind voltooid?

In deze materie is de rechtspraak niet onbelangrijk. Immers als een kind hogere studies doet, blijft de onderhoudsplicht van kracht. Maar wat met opeenvolgende hogere studies, wat met extra bijkomende opleidingen. En wat met “eeuwige" studenten? In diverse situaties werden al uiteenlopende uitspraken gedaan die een voorbeeld kunnen zijn voor jouw situatie.

Wat bedoelt de wet met het eigen inkomen van een kind?

Het gaat ofwel om inkomsten in loonverband of inkomsten uit een zelfstandige activiteit. Echter belangrijk is dat ook een vervangingsinkomen als inkomen telt. Met vervangingsinkomen gaat het onder meer over werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering of elke andere sociale uitkering.

Alimentatie betalen na 21 jaar kan

Inderdaad, leeftijd is geen element in de verplichting. Dus het fabeltje dat het betalen van alimentatie stopt op de leeftijd van 18 of 21 of 25 jaar is “café-praat”.

Moeten ouders alimentatie blijven betalen?

Zoals al eerder bleek uit dit artikel, is het belangrijk om te weten dat er verschillende rechtspraak is.

Er is rechtspraak die stelt dat de onderhoudsverplichting een einde neemt na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs dat toegang verschaft tot de arbeidsmarkt. Maar er zijn schoolopleidingen die theoretisch van aard zijn en die weinig kans bieden op werkgelegenheid. Het volgen van bijkomende opleidingen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om zich verder te specialiseren, komt dan ook veelvuldig voor. Hoe moet dat dan? Moeten ouders blijven betalen?

In onze bemiddelingen wordt dat door de ouders samen besproken en komt men tot een consensus. We nemen daarbij aan dat ouders het beste met hun kinderen voor hebben, hetgeen niet betekent dat studenten nooit of zo laat mogelijk op de arbeidsmarkt komen. Bijkomende opleidingen zijn zelden overbodige luxe. In veel situaties bespreken de ouders met hun kinderen tot wat de kinderen zelf bereid zijn om via een studentenjob de totale kost te milderen.

Hoe lang alimentatie betalen: regels en criteria samengevat

Van auteur David van Lierde en Patrick Seynaeve onthouden we navolgende regels:

  1. De studie moet een normale voortgang kennen waarbij de student voldoende ijver, bekwaamheid en inzicht aan de dag legt zodat de studies succesvol zouden kunnen worden beëindigd.
    De plicht tot betaling van alimentatiegeld vervalt wanneer het kind een einddiploma bekomt van het hoger onderwijs en dit op basis van de overweging dat het op dat ogenblik beschikt over alle troeven om een toegang te krijgen op de arbeidsmarkt. Evenwel wordt deze regel door de rechtspraak gerelativeerd waarbij er onder meer wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de ouders, maar vooral met de initiële keuze van de student.
  2. Er wordt in rechtbanken uitgegaan van het principe van de voltooiing van de opleiding die kan bestaan uit het behalen van meerdere diploma's waarbij er dan wel vereist wordt dat deze diploma's een onderlinge samenhang hebben. Een masternamaster-opleiding (ManaMa), een bachelornabachelor-opleiding (BanaBa) of een doctoraatsopleiding kunnen dus tot de onderhoudsverplichting worden gerekend.
  3. Tenslotte is een kind een zekere eerbied verschuldigd is aan zijn ouders. Een kind kan derhalve zijn recht op onderhoud verliezen bij zeer flagrante miskenningen van de plicht tot eerbied ten aanzien van zijn ouders.

Conclusie

In de scheidingsregelingen, en meer bepaald in de ouderschapsovereenkomsten die de erkende bemiddelaars van Neo Bemiddeling opmaken, wordt de ouders het navolgende voorgesteld:

  • De ouders hebben een onderhoudsplicht tot wanneer het kind zijn of haar opleiding heeft voltooid. Het spreekt voor zich dat het kind blijk moet geven van voldoende ijver en bekwaamheid.         
  • De ouders komen overeen dat de kostenregeling pas stopt de eerste maand waarin het kind een eigen inkomen heeft uit arbeid of een vervangingsinkomen / leefloon ontvangt.

 

Een eerlijke en aanvaardbare gemiddelde alimentatie per kind bepaal je in overleg

Meer te weten komen over alimentatiegeld voor de kinderen, bijkomende fiscaliteit, de berekening, enzovoort? Dan ben je bij Neo Bemiddeling aan het juiste adres voor een constructief gesprek. Maak een afspraak door ons te mailen via info@neobemiddeling.be of bel naar 03 535 30 01.

Wil je vooraf goed op de hoogte zijn of je gewoonweg sterk informeren? Dat kan, heel uitgebreid zelfs, door te grasduinen op onze website. Ga naar de blog en klik op één van de ‘Tags’ rechts op je scherm. Voor wat alimentatie betreft klik dan op: alimentatie, onderhoudsgeld, fiscaliteit, ouderschapsplan, kindrekening. Enkele titels die je er nog terugvindt:

Allemaal informatie op maat: gratis, zomaar te grabbel. Profiteer ervan!

Blijf niet met vragen zitten, maak nu een afspraak

Keuze uit 2 mogelijkheden. Nu enkel nog de stap zetten: 

 

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Onbetaalde alimentatie, Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen