Hoe jammer en pijnlijk is het als gescheiden ouders hun kinderen ‘gebruiken’ als boodschappers, meer nog de kinderen ‘misbruiken’ als wapen in hun echtscheidingsstrijd.

In de knappe reeks VRT uitzendingen ‘Procureurs’ mogen we letterlijk over het muurtje kijken van het beroepsleven van deze magistraten. Meer nog, op sommige ogenblikken mogen we horen wat sommige zaken gevoelsmatig bij hen oproepen. Hoe zij soms worstelen met de toepassing van regels, omdat deze niet eenduidig zijn en ook niet altijd duidelijk.

De beste weg

Een procureur zei over vechtscheidingen “dat het eigenlijk niet gaat over rechten maar over diepe gevoelens van vader en moeder”.
Een andere procureur sprak de hoop uit dat mensen gaan beseffen dat hun zaak voorleggen aan de familierechtbank, om een beslissing te laten nemen over hun kinderen, niet de beste weg is. De beste weg is volgens deze procureur, “ouders die samen tot een akkoord komen, eventueel met hulp van een bemiddelaar. Immers, welke ouder wil dat iemand een beslissing neemt over de kinderen, als die rechter het gezin niet kent. Dit is altijd slechter”.

Bemiddeling is goed en zou de eerste stap naar een vergelijk kunnen zijn tussen ouders in scheiding. Maar bemiddeling is niet altijd ‘de’ oplossing. Partners moeten bereid zijn om samen te streven naar hun oplossing. Als dat niet mogelijk is dan is het goed dat een derde (rechter) uiteindelijk de beslissing neemt. Maar ouders staan er niet steeds bij stil wat het betekent om te gokken op een vonnis dat hun ‘gelijk’ bevat. Hoeveel kans denken deze ouders te maken dat in het vonnis datgene staat wat ze elk voor ogen hadden?

Of bemiddeling voor partners in scheiding een mogelijhkheid is, kunnen ze aftoetsen met een eenvoudige 'zelftest', te vinden via deze link.

We bevelen de uitzending van 6 januari 2020 aan om te bekijken. Vanaf minuut 12:45 gaat het over scheidingen, over kinderen en gezinnen, over wat vechtscheidingen kunnen aanrichten.
De link naar de uitzending vind je hier.

Kinderen: jullie grootste schat en rijkdom

Hou het welzijn en het belang van de kinderen voor ogen

BLIJF NIET MET VRAGEN ZITTEN. MAAK EEN AFSPRAAK.

Neem contact op met NEO Bemiddeling,

- ofwel via telefoon 03 535 30 01

- of via het contactformulier.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Vechtscheiding, scheiding, echtscheiding, scheiden, Kinderen, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen