“Dus zolang de echtscheidingsprocedure loopt kan ik zelf geen woning kopen? Wanneer dan wel? En hoe komt dat?
Wat zijn de gevolgen als ik een compromis teken en ik ben nog niet gescheiden?”
; deze en vele andere vragen worden ons wekelijks gesteld.

Stel je zit in een echtscheidingsprocedure en je bemiddelt een scheidingsregeling met NEO Bemiddeling; dan wordt alle nodige informatie verstrekt. Het is immers belangrijk dat partners volledig op de hoogte zijn; op deze manier wordt voorkomen dat er beslissingen worden genomen die zuur op de maag vallen.

Zo is bvb een huwelijkscontract richting gevend of je als partner tijdens een lopende echtscheiding ja dan neen een ander onroerend goed mag/kan kopen en de notariële akte laten verlijden vóór de datum van de wettelijke scheiding.

Wettelijk stelsel of gemeenschap van goederen

Stel jullie zijn gehuwd zonder huwelijkscontract of met een huwelijkscontract gemeenschap van goederen. In deze gevallen is het niet aangewezen om tijdens de lopende echtscheidingsprocedure de finale notariële akte van aankoop woning te laten verlijden vóór de datum van de definitieve wettelijke scheiding.
Immers, zolang het koppel in scheiding officieel nog gehuwd is, hebben alle aankopen een gemeenschappelijk karakter. Tenzij het nieuwe onroerend goed wordt aangekocht met eigen middelen. Het gaat dan over een eigen vermogen dat wordt weder belegd, bvb met geld afkomstig van voor het huwelijk of van de verkoop van een eigen onroerend goed tijdens het huwelijk. Beiden dienen onbetwistbaar aantoonbaar te zijn.
Als de herkomst van de gelden niet kan worden aangetoond, en de notariële akte zou toch worden verleden vóór de wettelijke scheiding dan zijn de gevolgen aanzienlijk. Het onroerend goed wordt dan beschouwd als zijnde gekocht tijdens het huwelijk en kan vervolgens maar de initiatief nemende partner toekomen, middels een uit onverdeeldheid treding. En daaraan hangt een kostenplaatje van verdeeltaks en notaris- en aktekosten. Dus een te vermijden scenario.

Kan ik dan ook geen compromis of aankoopbelofte tekenen?

Ja dat kan wel maar weet dat:

 • Uw partner (na scheiding uw ex-partner) mee zal moeten tekenen;
 • U aan de notaris kenbaar maakt dat u zich in een echtscheidingsprocedure bevindt zodat de notaris de nodige clausules kan vermelden;
 • Na de wettelijke scheiding de notariële aankoopakte wordt verleden;
 • De partner die het goed heeft gekocht wordt dan alleen-eigenaar met terugwerkende kracht;
 • In het geval er nog een hypothecaire lening rust op de gezinswoning, de kredietverstrekker pas een document van décharge zal verstrekken nà de wettelijke scheiding;
 • Ingeval een partner de gezinswoning overneemt, er door de bank geen décharge wordt verleend als deze door de bank als onvoldoende solvabel wordt beschouwd.
 • Gevolg is dat de partner die zijn eigendomsaandeel heeft afgestaan door de bank nog kan worden aangesproken tot betaling van de maandelijkse aflossing. Zonder décharge blijven beide kredietnemers immers hoofdelijk aansprakelijk;
 • Stel dat de echtscheiding om één of andere reden geen doorgang vindt, dan is het pand dat wordt aangekocht gemeenschappelijke eigendom;
 • Er na de wettelijke scheiding een periode van doorgaans 8 weken loopt tijdens dewelke al het nodige dient gedaan om de gelden beschikbaar te hebben, voor het betalen van een eventuele opleg aan de andere partner (bij overname van de woning);
 • Het is dus belangrijk dat de overnemer van de gezinswoning ‘zich sterk maakt’ dat hij/zij de woning kan overnemen en met de kredietverstrekker voorafgaandelijk alle nodige afspraken maakt. Zelden staan deze commerciële afspraken op papier, zodat de vertrouwensrelatie met de bank belangrijk is.

De erkende bemiddelaars van NEO Bemiddeling dragen zorg voor sluitende teksten en maken de partners attent op de risico’s en valkuilen, zodat ongewenste voorvallen worden vermeden.

Scheiding van goederen

Als het koppel in scheiding een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’ heeft,  dan kan elke partner eigenmachtig een ander onroerend goed kopen. De andere partner dient dan niet de compromis of aankoopbelofte of de notariële akte mee te tekenen. Elke partner kan met een eigen vermogen de aankoop doen, ook tijdens de echtscheidingsprocedure..

Meer weten?

Een eerder gepubliceerd artikel over ditzelfde thema vindt je hier.

Over wanneer feitelijk scheiden of wettelijk gescheiden; vindt je via dit artikel.

Meer info over de hypothecaire lening op de gezinswoning: vindt je hier.

Nog meer info over scheiden en al wat erbij komt zien, vindt je via de blog. NEO Bemiddeling informeert en begeleidt jullie optimaal.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Auteursrecht

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, gescheiden, Ons huis, Feitelijke scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen